Hizirsah 2019-05-02T14:10:17+03:00

Summer School Banner

TEGET Hızırşah'ta Yaz Stajı için açık çağrı. 15 Temmuz / 4 Ağustos. Hızırşah / Datça & İstanbul
Open call for summer internships at TEĞET Hızırşah. 15 July / 4 August. Hızırşah / Datça & İstanbul
Başvuru Formu için bu linke tıklayın.
For application form follow this link.

TEGET bir seriye dönüşerek her sene tekrarlanacak ‘Hızırşah Yaz Atölyeleri’nin ilkini bu sene Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı ile ortaklaşa düzenliyor. Atölye süresince Datça yarımadasındaki geleneksel köylerde bulunan birtakım yapılara strüktürler ekleme gibi bir tasarım probleminin potansiyellerinin araştırılacak. Yapılan gelecek planları doğrultusunda yarımadada bulunan merkez köylerin tarım, eğitim ve rekreasyon aktivitelerine hizmet edecek şekilde geliştirilmesi beklenmektedir. Atölye süresince vernaküler mimarlık ve yerleşim dokuları üzerine yapılacak araştırmaların yanısıra, bu köylerde bulunan, şu an işlevsiz olan eski okul yapıları atölye katılımcıları tarafından çalışılacak, önerilecek alternatif programlar ve ek yapılar ile tekrar kullanım projeleri geliştirilecektir. Üretilen projeler yerel eğitim ve yönetim otoriteleri ile görüşülerek geliştirilecektir.

TEGET is organizing the first step of summer workshops this summer that will take place in Datça Hızırşah Village, in collaboration with Bilgi University Graduate Department. Potentials for adding annex units to certain buildings in the traditional villages of Datça peninsula will be investigated under this theme. According to a broader vision about the peninsula, the centrally located villages are conceived as places of agricultural, educational and recreational activities. Inactive school buildings in these villages will be studied by the students and design proposals for their reuse with alternative programs and additional units will be developed, parallel to a research on vernacular architecture and settlement patterns. The student projects will be carried out in communication with local educational
authorities, keeping in mind their needs and preferences.