Yok olmaya yüz tutmuş Sille, bugün Konya şehir merkezinin 8 km kuzeybatısında bulunan 4000 nüfuslu bir mahalle. 19. Asırda, nüfusunun yarısı gayrimüslim olan ve 18.000 kişinin yaşadığı zengin bir kasabaydı. 1913 yılında yazlık evlerdeki şapellerle birlikte altmışa yakın kilise kayda geçmişti. 1923 sonrasında mübadeleyle beraber kasaba gayrimüslim nüfusunu kaybetti; çöküş dönemine girdi. Dokusu eriyip yok olarak, eskiden her iki yakasına yerleştiği etkileyici vadinin bugün tek tarafında kalmış bu tarihi yerleşimi tekrar canlandırmak için Selçuklu Belediyesi, 2000lerin başından beri çalışmalarını sürdürüyor. Sokak yenileme işleri; kilise, manastır, cami, çeşme ve hamamların restorasyonu ile geleneksel el sanatlarının desteklenmesi ve canlandırılması çalışmaları bu süre zarfında başlatıldı ve hala ilerliyor.

TEGET ise Sille’deki çalışmalarını 2014 yılından beri sürdürmekte.  

Sille’nin Rehabilitasyonu

Köyün Konya girişinde (güney) ve MS 327’ye tarihlenen Aya Eleni Kilisesi tarafında (kuzey) yer alan proje alanları, yerel yönetimin köye ilgisini desteklemek amacıyla bütüncül olarak ele alındı. Bu alanların gelişimi, Sille’nin dağılan dokusunu bir araya getirecek; otopark, konaklama, konut, ticaret gibi günümüz ihtiyaçlarını giderecek ve köyün iki ucunda çekim alanları yaratarak bugün vadi boyunda bir çizgiye sıkışmış turistik aktiviteyi dengeli bir şekilde orijinal köy sathına yayacak birer fırsat olarak düşünüldü.

Eski harita ve fotoğraflardan Sille’ye baktığımızda topografyaya uygun olarak yerleşmiş yoğun bir doku göze çarpıyor. Vadi tabanını halı gibi saran bu dokudan doğu yüzündeki bir kısım haricinde bugüne pek bir şey kalmamış.

Derenin iki tarafına yerleşmiş bu köy dokusu yıllar içinde çözülmüş, yoğunluğunu kaybetmiş ve iki yaka birbiriyle ilişkisini yitirmiş durumda. Köyün kuzeyinde, Aya Eleni Kilisesi yönündeki  proje alanıysa bu irtibatı tekrar kurmak için bir şans olarak görüldü. Bu amaçla köy tarihindeki yerleşim stratejisini referans alarak eğime uygun ve sokağı takip eden sıkı bir yapılaşma dokusu önerdik. Bu öneri günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde işlevlendi; eğimden faydalanarak ada içindeki avlunun altına otopark alanları, yol boyu ticari alanlar, konut ve kültürel tesisler yerleştirildi.

Alanın vadi tarafındaki U planlı han yapısı, bugün köyün ihtiyacını karşılamayan ilk ve ortaokula yeni bina olarak önerildi.

Sille’nin Konya girişinde yer alan diğer proje alanında ise belediyenin işleteceği bir misafirhane/butik otel ile toplantı salonu tasarlandı. Burada otel kütlesini, köydeki yapı birimlerinin planimetrik ölçüleri ve yükseklikleriyle uyum içerisinde, sokak izlerini takip eden parçalanmış birimler olarak ele aldık. Bu konaklama ve toplantı birimleri, yerel yönetimin Sille için yıllara yayılmış uğraşın bir işareti olarak köyün girişinde yer alıyor.

“Sille’nin Rehabilitasyonu: Meydan, Otel ve Sosyal Merkez” projesi hakkında daha fazla bilgi almak için: Sille Boutique Hotel

2018-08-08T17:00:06+03:00 August 8th, 2018|